Falck vägassistans tecknas när du servar din bil hos oss.

Falck_logo

Utför din AC-service hos Allt i Bil

Har din AC slutat fungera eller fått sämre effekt? Även AC-systemet behöver service ibland. Det ska kunna hålla en behaglig temperatur i bilen, snabbt ta bort imma och distribuera ren luft. Både säkerheten och trivseln ökar med ett fungerande AC-system. Krockskador, skakningar, motorvibration och temperaturvariationer kan leda till att köldmedlet läcker ut ur AC-systemet.  När det finns för lite köldmedel i systemet får kompressorn arbeta oftare vilket leder till en ökad bränsleförbrukning. Om din bil är utrustad med en elektronisk klimatanläggning måste AC-systemet fungera för att hela anläggningen ska fungera.

Man bör serva AC-systemet hos en certifierad verkstad med jämna mellanrum för att öka systemets livslängd samt förebygga dyrare reparationer längre fram. I en AC-service ingår trycktest, läcksökning, kontroll av kompressorns funktion, kondensorfläkten och skick på drivremmar. Vid en AC-service tömmer man köldmedlet, väger och renar det för att sedan fylla på det igen.

AC-anläggningen drar till sig fukt, isproppar och mögelsporer. Det är att rekommendera att man gör en AC-service minst en gång om året även ur hälsosynpunkt, på det sättet blir man av med mögelsporer och allergiframkallande ämnen i systemet som kan orsaka retningar i luftrören.

Ta kontakt med oss om du vill ha hjälp med din AC-service så lämnar vi ett kostnadsförslag. Varmt välkommen till oss!