Falck vägassistans tecknas när du servar din bil hos oss.

Falck_logo

Utför din hjulinställning hos Allt i Bil

En hjulinställning kan behövas om man till exempel kört emot en trottoarkant eller ner i ett hål i vägen, om det finns tecken på ojämnt däckslitage eller om stötdämpare, styrleder, spindelleder eller bussningar bytats. Kanske märker man att styrningen drar kraftigt åt något håll. Hjulinställningen bör kontrolleras så fort som möjligt för att undvika allvarliga fel. På bilar som har framhjulsdrift kan hjulen efter ett tag vridas så att de plogar, beroende på dragkraften. Har bilen bakhjulsdrift har hjulen istället en benägenhet att börja luta när bilen kör rakt fram. Bägge scenarion avhjälps genom en hjulinställning.

Vid en hjulinställning körs bilen på hjulinställningslyften och man kontrollerar styrlederna och hjullagren. Därefter kontrolleras att lufttrycket i däcken är det som biltillverkaren rekommenderar och därefter börjar själva mätningen. Nu kontrolleras vinklarna på alla fyra hjulen med avancerad mätutrustning. Visar det sig att hjulinställningen behöver korrigeras görs det först på bakaxeln och därefter justeras hjulen på framaxeln tills det att inställningen överrensstämmer med fordonstillverkarens uppgifter.

Bilens styrsystem måste uppfylla vissa krav och för att kunna göra det så behöver hjulinställningen vara korrekt. Det är viktigt att kunna styra bilen på ett balanserat sätt, stabiliteten måste vara bra i kurvor och styrningen måste kunna återhämta sig mjukt i alla hastigheter.